« Tagasi

Volikogu istungi päevakord on paigas

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2020 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis kell 16.00

PÄEVAKORRAS:
1. Nõusoleku andmine vallavara  kasutusse andmiseks /Tallinna mnt 18a, Juuru/ (T. Matsalu)
2. Vallavara võõrandamise korduvenampakkumise korras /Kasvandu tee 14-1, Kaiu/ (H. Milsaar)
3. Arvamuse andmine Järvakandi mõisa kabeli mälestiseks tunnistamise ettepanekule (C.-M. Järvela)
4. Esindusvõistkonna nimetamine (A. Kinkar)
5. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord (S. Murula)
6. Rahalise kohustuse võtmine (M. Mägi)

INFORMATSIOON
• Warmeston OÜ Purila tehase müra vähendamise tegevuskava ja teostatud mürauuringute ülevaade (T. Matsalu)
• Vallavalitsuse informatsioon

Eelnõudega saab tutvuda siin.