« Tagasi

Elamuarenduse toetuse saajad 2020 on teada!

Illustratsioon 1 - detailplaneeringu juures selgitav kujundus. Devalko OÜ

 

Rapla vald jagab teist aastat toetust elamuarenduseks. Taotluste esitamise tähtajaks laekus 3 taotlust kortermajade rajamiseks Rapla linna. Rapla Vallavalitsus kinnitas 16. novembri istungil korraldusega nr 561 „Elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste rahuldamine" Rapla linnas kokku 49 uue korteri rajamise toetamise aastaks 2022. Toetust antakse kahele taotlejale kokku summas kuni 400 000 eurot.

Devalko OÜ - eraldati toetus Kuusiku tee 4, Rapla linn kinnistule 67001:005:0013 korterelamute rajamiseks (2 hoones 12+13=25 korterit).
Hooned on 4 korruselised (3 maapealset + 1 osaliselt maa-alune) ning hoonete suletud netopind on 746,8 + 954,3=1701,1 m2. Energiatõhususarvu kohta on antud info vähemalt B-klassi saavutamine, mis on 120 kWh/(m²·a). Hoone teenindamiseks rajatakse 28 parkimiskohta.

joonis hoone asukohast

Illustratsioon 2- Maaameti fotoladu 2019 foto

 

*  *  *  *  *

 

Suve ja Sügise Arenduse OÜ – eraldati toetus Raplas Risti tn 2 ja Risti tn 4 kinnistutele korterelamute rajamiseks, kokku 24 korterit (12+12 korterit).
Hooned on 3 korruselised ja suletud netopinda kokku kahel hoonel on 1500 m2. Planeeritud energiatõhusarv on 105 kWh/(m²·a) hoonetele ehk A energiaklass. Lisaks rajatakse puhkeala suurusega 1848 m2. Korterelamute teenindamiseks rajatakse eelprojekti alusel parkimiskohtasid kokku 38 tk.

kavandatava hoone pilt
Illustratsioon 3- pilt eelprojekti materjalidest. Suve ja Sügise Arenduse OÜ

 

hoone asukoht
Illustratsioon 4 - Maaameti fotoladu 2020 foto