« Tagasi

26. novembri vallavolikogu istungil

Lubati Elisa Eesti ASil ja Telia Eesti ASil  üürilepingu alusel kasutada osaliselt Juurus Tallinna mnt 18a asuvat katastriüksust.

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku korduvenampakkumise korras  Kaiu alevikus Kasvandu tee 14 maaüksusel asuvad korteriomandid: eluruum nr 1, üldpindala 26,7 m² ja mitteeluruum nr M3, üldpindala 119,6 m².  Alghinnaks määrati 7 000 eurot.

Nõustuti Valli külas Kabelimetsa maaüksusel paikneva Järvakandi mõisa kabeli tunnistamisega riikliku kaitse all olevaks ehitismälestiseks.

Nimetati Rapla valla 2021. a esindusvõistkonnaks AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond.

Kehtestati raske ja sügava puudega lastele sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.

Kinnitati 2020. aasta lisaeelarvega COVID-19 eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks majandustegevusele Rapla vallale määratud  710 000 euro kasutamiseks projektide nimekiri.

Lubati vallavalitsusel pikendada Kardikeskus OÜga Rapla kardiraja rentimiseks sõlmitud lepingut kuni 01.07.2026.

Kuulati vallavalitsuse informatsioone Warmestoni OÜ Purila tehase mürauuringute kohta, käimasolevate personalikonkursside, COVID-19 leviku ja teetööde kohta.