« Tagasi

Osale liikuvusuuringus, et omavalitsused saaksid parema ülevaate elanike vajadustest!

21. veebruarini saab veebis täita Raplamaa liikuvusuuringu küsimustikku.

Küsitlus annab teavet selle kohta, kuidas ja mis põhjustel inimesed igapäevaselt liiguvad. Uuringu tulemusi kasutatakse valdades tulevikusihtide seadmisel ja selliste otsuste tegemisel, mis teeksid liikumise elanikele mugavamaks.

Uuringu viib Raplamaa kohalike omavalitsuste tellimusel läbi Tallinna Tehnikaülikooli Logistika ja transpordi teaduskeskuse uurimisrühm.

Kõik vastused on anonüümsed ja neid kasutatakse ainult üldistatult. Vastamiseks kulub aega ligikaudu 20 minutit.

Eestikeelne küsimustik asub siin

Venekeelne küsimustik asub siin

Vasta küsimustikule ise ja anna teada ka sõpradele!