« Tagasi

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

Rahandusministeeriumi pressiteate kohaselt avanes 1. aprillist kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada kuni 30. aprillil kell 16.30 elektrooniliselt e-toetuse süsteemis:

• Raplamaa KOP kevadvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
• Raplamaa KOP kevadvoor 2021 „Kogukonna areng" 

Lisainformatsioon leiawd Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse lehelt.

NB! INFOPÄEV toimub 7.aprillil algusega 10.00 ZOOMis:
https://us02web.zoom.us/j/85093382420?pwd=cFNrTHM4RmdBclh1NzBsYllhVVpKQT09

Palume infopäevale registreeruda SIIN.