« Tagasi

Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaamet tutvustas 2019. aasta lõpus Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsust. Keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/269 algatati Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitstav loodusobjekt paikneb Rapla maakonnas Rapla ja Kehtna vallas.

Avalik väljapanek toimub perioodil 21.04‒19.05.2021. Digitaalset kaarti näeb siit: https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ed2c23b12076452a8a3f89ec2efd346a&fbclid=IwAR3KU2JE8kv82DIFArn2QOu17AzBsTEuJXbd5gpUJTC6tsJDg0BGzMs4ceg

Kaardi legend avaneb vaateakna paremast ülanurgast. Materjalidega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee kaitse planeerimise rubriigis „Uudised/avalikud väljapanekud". Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Keskkonnaameti kontorites Tallinnas (Viljandi mnt 16) ja Raplas (Kuusiku tee 6) ning Rapla (Viljandi mnt 17) ja Kehtna vallavalitsuses (Pargi 2). Palume kohtumine telefonitsi eelnevalt kokku leppida.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitseeeskirja menetluses.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Narva mnt 7a, 15172, Tallinn) hiljemalt 19.05.2021.

Arvestades COVID-19 levikut ei toimu avaliku arutelu.