« Tagasi

Riigi 17. nädala põhisõnumid

Katussõnumid:

  • Olukord paraneb, jätkame õigel teel. Meie ühiste pingutuste tulemusel väheneb nii koroonaviirusega nakatunute kui ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Kui püsime õigel teel, saame naasta samm-sammult tavapärase elukorralduse juurde.
  • Jääme ettevaatlikuks, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu. Hoidume reisimisest ning järgime endiselt kõiki viiruse leviku vähendamiseks kehtestatud reegleid. Liigume rohkem õues, kuid hoiame ka seal teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab võimalikult tavapärase elukorralduse taastumisele kaasa.
  • Aitame eakamad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Veendume, et meie üle 65-aastased lähedased mõistaksid enda vaktsineerimise olulisust ning annaksid vaktsineerimissoovist oma perearstikeskusele teada. Juba mais avaneb vaktsineerimise võimalus järk-järgult ka teistele soovijaile. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
  • Pöörame ka tööl tähelepanu vaimsele tervisele. COVID-19 levik on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu ka psühhosotsiaalsele ohule töökeskkonnas, kuna viiruse levikust põhjustatud uus olukord ning ebakindlus, aga ka pikemaajalisel kaugtööl tekkinud üksindus, suur töökoormus ning töö ja pereelu segunemine võivad ohustada töötajate tervist. Seetõttu on oluline neil teemadel avatult meeskonnas rääkida ning vajadusel kaasata professionaalset abi. Rohkem infot leiad portaalist tööelu.ee. (Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 26.04.2021)

Eesti statistilised näitajad:

  • Ööpäeva jooksul lisandus 3 surmajuhtumit. Kokku on haiglates surnud 1 134 inimest. Viimase 7 päeva haiglasurmade keskmine surmade arv on 6.
  • Viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta on 433,72. Viimase 7 päeva positiivsete testide keskmine on 361.
  • Ööpäevaga lisandus 3 236 vaktsineerimist. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 313 156 inimesele. Kuur on pooleli (1 doos) 211 531 inimesel (15,91%) ja lõpetatud (2 doosi) 101 625 inimesel (7,65%). Manustatud dooside koguarv on 414 781.
  • Ööpäevaga lisandus 5 034 testi tulemust, nendest 459 (9,12%) on positiivsed.
  • 27.04.2021 kell 07:00 seisuga on haiglaravil haiglate poolt edastatud andmete põhjal 390 patsienti, juhitaval hingamisel on 42 patsienti. Tänaseks on haiglates lõpetatud 6 918 COVID-19 haigusjuhtumit 6 661 inimesega.
  • Viimase 7 päeva jooksul on teostatud testide seast vanusegrupis 65+ osutunud positiivseks kokku 407 testi, mis on 16,11% kõigist sama perioodi nakatunutest. (Terviseamet/TEHIK, 27.04.2021)