« Tagasi

Algavad Rapla valla kolme kasutusest välja langenud objektide lammutustööd

Sihtasutus KredEX võimaldab kohalikel omavalitsustel taotleda lammutustoetust. Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid üksusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

 

Rapla Vallavalitsus kaardistas möödunud aastal kõik objektid, mis vajavad lammutust ning kõige kriitilisemas seisus olevatele objektidele taotles lammutustoetust. Sihtasutus KredEX rahuldas esitatud toetuse taotlused ning lammutusele lähevad objektid:

  1. Rapla linn, Kuusiku tee 7
  2. Rapla vald, Raikküla, Põlluääre tee 7
  3. Rapla vald, Kuimetsa küla, Pargi tee 10

Lammutustööd algavad 05. mail ning eeldatav lammutustööde lõpptähtaeg on 07. juuni 2021.

Lammutustööde järjestus aja ja objektipõhiselt:

  1. 05.05-15.05.2021 Rapla vald, Kuimetsa küla, Pargi tee 10
  2. 15.05-07.06.2021 Rapla vald, Raikküla, Põlluääre tee 7
  3. 15.05-07.06.2021 Rapla linn, Kuusiku tee 7

Lammutustööde tellijaks on Rapla Vallavalitsus, töövõtjaks Kurla Ehitus OÜ ning ehitusjuhiks/omanikujärelevalveks Inseneribüroo Telora OÜ.

Objektid, millel algavad lammutustööd, saavad olema varustatud vajalike infostendidega, samuti on lammutatavad objektid piiratud piirdeaedadega ning valve all.

Palume lammutusperioodidel mõistvat suhtumist – võidupühaks on ohtlikest objektidest saanud ohutud ja hooldatud haljasalad! Seejärel, kui oleme saavutanud soovitud lõpptulemuse, saame juba nimekirjas olevate järgmiste objektide juurde asuda.

Kontaktisikud Rapla Vallavalitsusest, kelle poole küsimuste osas pöörduda, on:

  1. Kaiu piirkonnas koordinaator Agnes Kurvits; tel 5884 3832, e-post: agnes.kurvits@rapla.ee
  2. Raikküla piirkonnas koordinaator Anne Leht; tel 525 8191 anne.leht@rapla.ee
  3. Rapla linnas ehituse peaspetsialist Tiiu Pippar; tel 5349 4671, e-post: tiiu.pippar@rapla.ee