« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.05.2021. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Rapla vallas antakse kasutusse Kuku külas asuv 6327 m² Teedevahe katastriüksus.