« Tagasi

Matsi-Kärneri tammiku kaitse alt välja arvamine

Keskkonnaministri 18. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 151 on algatatud Matsi-Kärneri tammiku riikliku kaitse alt välja arvamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 20.07-01.09.2021. Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja Rapla valla kodulehel.

Vastuväiteid ja parandusettepanekuid Matsi-Kärneri tammiku riikliku kaitse alt väljaarvamise kohta saab esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a Võru 65608) hiljemalt 01.09.2021. Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a I pooles.

 

Lisainfo: reet.reiman@keskkonnaamet.ee