« Tagasi

Külade ühenduse uus juhatus alustab hea energiaga

Rapla valla külade ühenduse (RVKÜ) juunis valitud uus juhatus annab teada, et on otsustanud vähemalt alustamise hoogu maksimaalselt ära kasutada. Veel enne kui suvest sügis saab, on vastne juhatus kõvasti ajusid ragistanud ja plaane teinud, kuidas senisele külade tegevusele omalt poolt hoogu juurde anda.

Kõik vastsed juhatuse liikmed saavad aru, et on silmitsi suure vastutusega nii oma enda külade, kui ka kogu ühenduse eest seismisega. Ülesannete ja nendega kaasnevat vastutust jagub osadele nagu häid lambaid. Mõne inimese ööpäeva kohe mahub tegusaid tunde rohkem. Siinkohal teeme lühikese kokkuvõtte toimekast suvest, et mõistaksime ise, millega tegeleme ja aru saaks ka kõik teised, kes meid sellele kohale usaldasid.

Juunikuisele valimisele järgnes kokkusaamine vana juhatusega, kes pidulikult ohjad üle andis, koos lubadusega vajadusel alati hädalistele abikäsi ulatada. Kuulasime ja tegime sümboolse tänukummarduse Kertule, Sallele, Tiidule ja Aivile. Saime aru, et tööpõld on lai ja kündmist ootavad vaod pikad.

Võtsime veidi aega adra seadmiseks ja kogunesime uuesti, nüüd juba omavahel. Vaja oli kaardistada mis küsimustes kellele loota saab, mida ühiselt, mida üksikult teha annab, mis suunas me vaatame ja millist pilti aasta, kolme või viie aasta perspektiivis näha soovime.

Päris kindlasti ootame Rapla valla külade ühendusse täiendust. Soovime olla tõsiselt võetavaks ühenduslüliks ja eestkõnelejaks vallavalitsusega suhtlemisel. Et me ei kõmiseks tühja, kutsusime järgmiseks vallavanema koos osavallajuhtidega ühe laua taha. Arutelu oli konstruktiivne, esimesed märgid sellest avalduvad loodetavasti juba järgmisel külade ümarlaual, kuhu ootame kõiki Rapla valla külade esindajaid, sest päriselt suudame mägesid liigutada teiega koos.

Veel enne ümarlauda püüame juba septembris, koostöös eelmise juhatusega, teha ära tänuürituse Rapla valla toredatele sädeinimestele ja silmapaistvatele küladele. Sealt edasi ümarlaud ja järgmised tegemised, millele igaüks oma sisendi saab anda.

Kes me oleme ja kust me tuleme?

Iiris Saluri on külavanem Kuimetsast. Oma igapäeva leiva teenib ta välja Maaeluministeeriumis, kus tema suurimaks väljakutseks tavapärase kommunikatsioonitöö kõrval on kalasöömise edendamine terves Eestis. Lisaks sellele on Iiris andragoog ja püüab kaasa aidata täiskasvanuhariduse edendamisse, ta on külaliikumise Kodukant koolitusnõukogu liige ja kuulub ka Raplamaa külade liidu juhatusse.

Rapla valla külade ühenduses saan panustada ennekõike infovahetuse tõhustajana ja uute ideede väljapakkujana. 

Kairi Kaadu on MTÜ Purila juhatuse liige. Hariduselt noorsootöötaja, kuid töötab Tallinnas, Jaapani kindlustusfirma agendina Baltimaades, transpordikahjude käsitlejana.

Rapla valla külade ühenduses soovin näha eelkõige positiivset mõttelaadi ja avatust. Soovin hoida traditsioone, kuid luua ka uut ning huvitavat läbi igakülgse koostöö. Minu panuseks juhatuses võiks olla dokumendi- ja infohaldus ning kõik selle valdkonnaga haakuvad tegevused.

Janina Päädam on MTÜ Kappeli Külad liige, sellest aastast kuulub ka juhatusse. MTÜ juhatuse liikmena tegeleb ta põhiliselt Kabala mõisas toimuvate ürituste korraldamisega. Lisaks sellele juhendab ja koolitab Janina  Kabala mõisa savitoa külastajaid, kus ta õpetab nii täiskasvanuid, lapsi kui ka Rapla valla avatud noortekeskuste noori.

Rapla valla külade ühenduse juhatuses loodan jagada oma elu jooksul kogunenud kogemusi ja teadmisi, et külade elu Rapla vallas jõudsalt edasi areneks.

Siim Kohari on Kasvandu küla külavanem, kes igapäevaselt töötab küttesüsteemide müügi valdkonnas.

Rapla valla külade ühenduse liikmena näen, et vaja on suurendada koostööd Rapla vallaga. Oluline on üheskoos aidata arendada külaelu ja kogukondasid traditsioonide loomisel ja hoidmisel, et elu maapiirkondades oleks jätkusuutlik. Minu suurim eesmärk külade ühenduses on külade ja külaelanike kaasamine külade ühenduse tegevustesse. Seega panustan inimeste kaasamisse ja otsesuhtlusesse. Märksõnaks: räägi inimesega!


Olge terved, väekate kohtumisteni!

Iiris Saluri