« Tagasi

15. septembriks ootame taotlusi projektide toetamiseks!

Aasta lõpp ei ole kaugel ja kui teil on hea idee, mida võiks veel sellel aastal Rapla vallas ette võtta, siis praegu on just õige aeg esitada taotlus vallalt toetuse saamiseks.

Rapla Vallavalitsus ootab 15. septembriks taotlusi IV kvartalis (oktoober - detsember) läbiviidavate ühekordsete ettevõtmiste-projektide toetamiseks.

Toetust saavad taotleda mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

2022. aasta esimesse vooru ootame projekte juba uuel tähtajal – 1. detsembril.
Loe lähemalt valla veebilehelt rapla.ee/vald-toetab.