« Tagasi

Rapla vald sõlmis sel nädalal 5,27 miljoni eest ehituslepinguid

Rapla vald sõlmis sellel nädalal kaks väga olulist ja pikalt ettevalmistatud/töös olnud ehtisulepingut: Kaiu piirkonnas asutakse ehitama Kaiu Hariduskeskust, mis valmib 2022. aasta lõpuks ja Raplas valmib 2022. aasta veebruaris Keskkooli tn 2 asuvale kunstmurustaadionile pneumohall.

 

Kaiu hariduskeskus


Ehitushanke pakkumused laekusid juba selle aasta aprillis, kuid ehitushindade vahepealne oluline kallinemine ja hanke osas esitatud vaided takistasid lepingute sõlmimist. Peale eelpool nimetatud probleemidele lahenduste leidmist sõlmiti 8. septembril 2021 ehitusleping ettevõttega Haart Ehitus OÜ, kogumaksumusega  3 717 967,66 eurot ja lõpptähtajaga 18. detsember 2022.

Lepingu tulemusena renoveeritakse Leandri teel Kaius asuv Kaiu Põhikooli hoone ning ehitatakse ka täiesti uus hoone osa, kus saavad omale koha Kaiu lasteaia rühmad, raamatukogu ja ka lisaruumid veel koolile. Omaniku poolset järelevalvet teostab objekti üle Audium OÜ.

Käesolevat projekti on toetanud Euroopa Liit läbi Avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine projekti, summas 504 450 eurot. Samuti kasutab Rapla vald objekti rahastamisel riikliku COVID-19 eriolukorra investeeringu toetust summas 304 000 eurot.

hariduskeskuse mudel

 

Pneumohall


Ka pneumohalli pakkumuste esitamise tähtaeg oli juuni keskel käesoleval aastal, aga siin esimeses voorus ei laekunud kõikide ehituse osade jaoks vajalike pakkumusi. Kordushange tõi endaga kaasa praeguse aja iseloomuliku probleemi, ehk ehitushindade kallinemise võrreldes prognoosidega.

Lisarahastuse osas saadi luba volikogult ning 9. ja 10.septembril sõlmiti 2 ehituslepingut:
- PMG Inseneriehituse ASiga halli vundamendi ja tehniliste kommunikatsioonide rajamiseks, summas 775 975,20 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 23. detsember 2021.
- Pneumohalli koos vajalike seadmetega rajatud vundamendile tarnib ja püstitab Asematic OÜ, kellega sõlmiti ehitusleping summas  776 001,60 eurot ja tööde teostamise tähtajag on 10. veebruar 2022.

Seega on pneumohalli ehitusega seotud kogukulu 1 551 976,80 eurot.

Ehitustööde üle teostab omanikujärelevalvet P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Ehitustööde tulemusena valmib Rapla kunstmurustaadioni katteks pneumohall, mis võimaldab staadionil treeninguid läbi viia aastaringselt ning tõstab oluliselt võimalusi spordiharrastusega tegelemisel Rapla vallas.

Käesolevat projekti on toetanud Kultuuriministeerium pneumohalli ehituse osas 900 000 euroga.

pneumohall