« Tagasi

Valijakaardi asemel on sellel aastal valimiste teabeleht

Vallamajja on viimastel päevadel mitmed inimesed helistanud murega, et neile ei ole saadetud valijakaarti ja nemad ei tea, kuhu valima saab minna.

Sellel aastal ei saadeta valijatele enam valijakaarti ja seda asendab valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta. Teabeleht on mõõtmetelt suurem kui valijakaart oli.

Valija ei ole ka enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust ning hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Loe rohkem infot hääletamisvõimaluste kohta Rapla vallas siit.