« Tagasi

Palun paigaldage oma elukohta postkastid

Rapla Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks selle oma kodu juurde ja annaksid ühtlasi ka Omnivale teada. Et vältida postkasti valesti paigaldamist ning hiljem ümber tõstmist, on oluline enne postkasti paigaldust postkasti asukoht kooskõlastada Omnivaga. 

Täpsem infot on leitav siit: www.omniva.ee/era/postkast. Sellelt lingilt on leitav ka veebivorm, mille kaudu saab uue postkasti asukohta kooskõlastada. Lisaks on maapiirkondades väga populaarne lahendus grupipostkastid, mille osas võiks samuti infot jagada. Täpsem info selle osas on leitav siit: www.omniva.ee/grupipostkast.

Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks. Siseministeeriumi informeeris valda, et viimaste valimiste eel saadeti postiga üle riigi ca 133 500 valimiste teabelehte, millest ministeeriumile tagastati va 1500. Tagastamise põhjustena on postiteenuse osutaja nimetanud postkastide puudumist.

Tänapäeval on suur osa elanikest loonud endale ametlikud e-posti aadressid, mille kaudu saavad asutused infot edastada, kuid suurele osale eakatest pole ka see suhtlemisvahend kättesaadav.
Rapla vald õnnitleb kaardiga eakaid sünnipäeva puhul ja postkasti puudumisel saadetakse ka need meile lihtsalt tagasi.

Ka valla infoleht viiakse igasse postkasti ja selle puudumisel jäävad inimesed infost ilma. Kel postkast olemas, võib selle aasta esimest Rapla Teatajat oodata juba neljapäevast.