Avalduste/taotluste ja aruannete näidisvormid

Haridus, kultuur ja noored

1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotlus

Sõidusoodustuse või sõidukaardi avaldus

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotlus

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks

Taotlus huvikooli õppetasu soodustuse saamiseks

Huvihariduse ja -tegevuse taotlus (taotleb organisatsioon)

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse aruanne (taotleja on organisatsioon)

Huvikooli toetuse (kohatasu väljaspool Rapla valda) taotlus

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm - Rapla piirkond

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus - Juuru piirkond

 

Maa, keskkond ja ehitus

Avaldus maamaksust vabastamiseks

Kaevetööde avaldus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Raieloa taotlus

Taotlus reklaami paigaldamiseks (e-vorm)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ehitusloa taotlus

 

Sotsiaal ja tervishoid

1. klassi astuja toetuse taotlus (e-vorm)

Avaldus hooldekeskuse kohale (esitatakse hooldekeskusele)

Hooldajatoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus (e-vorm)

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja toetavate tugiteenuste taotlus

Sotsiaaltoetuse taotlus

Sünnitoetuse I osa väljamaksmine (e-vorm)

Sünnitoetuse II osa väljamaksmine (e-vorm)

(Taotlus ESF projektis osalemiseks) Taotlus puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks.

(Toetus valla eelarvest) Taotlus puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks

Elukohateade (eesti keeles, elektroonselt täidetav)

Elukohateade (inglise keeles, elektroonselt täidetav)

Elukohateade lae alla ja täida arvutis.

 

Sport ja tervis

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele