Avalduste/taotluste ja aruannete näidisvormid

 

Ettepanek Rapla valla tunnustuse määramiseks

 

Haridus, kultuur ja noored

1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotlus / e-vorm

Sõidusoodustuse või sõidukaardi avaldus

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotlus

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks

Taotlus huvikooli õppetasu soodustuse saamiseks

Huvihariduse ja -tegevuse taotlus (taotleb organisatsioon)

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse aruanne (taotleja on organisatsioon)

Huvikooli toetuse (kohatasu väljaspool Rapla valda) taotlus

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm - Rapla piirkond

 

Maa, keskkond ja ehitus

Avaldus maamaksust vabastamiseks

Kaevetööde avaldus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Raieloa taotlus

Taotlus reklaami paigaldamiseks / e-vorm

Puurkaevu või puuraugu rajamise ehitusloa taotlus

Taotlus erateel talihoolduse tegemiseks / e-vorm

Detailplaneeringu algatamisettepaneku e-vorm

Ehitusõiguse väljaselgitamise e-vorm

Katastriüksuse jagamise e-vorm

 

Sotsiaal ja tervishoid

1. klassi astuja toetuse taotlus / e-vorm

Avaldus hooldekeskuse kohale (esitatakse hooldekeskusele)

Hooldajatoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus / e-vorm

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja toetavate tugiteenuste taotlus

Sotsiaaltoetuse taotlus

Sünnitoetuse I osa väljamaksmine / e-vorm

Sünnitoetuse II osa väljamaksmine / e-vorm

(Taotlus ESF projektis osalemiseks) Taotlus puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks.

(Toetus valla eelarvest) Taotlus puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks

Elukohateade (eesti keeles, elektroonselt täidetav)

Elukohateade (inglise keeles, elektroonselt täidetav)

Elukohateade lae alla ja täida arvutis.

 

Sport ja tervis

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele