3.05.21

Rapla valla haridusstrateegia 2021 - 2035

Hariduselus on vajalik teha tulevikus strateegilisi valikuid, et Rapla valla haridus oleks jätkuvalt parimal tasemel. Selleks koostati aastatel 2020-2021 strateegiadokument, mis kajastab valla hariduselu visiooni, strateeglisi eesmärke ja meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Rapla Vallavolikogu kinnitas strateegia 29. aprillil 2021 otsusega nr 18. 

Haridusstrateegia jaguneb 3 eraldi dokumendiks - strateegiadokument, tegevuskava ja taustaanalüüs 2020 seisuga:

 • strateegiadokument on kättesaadav SIIN
 • strateegia elluviimise tegevuskava on kättesaadav SIIN
 • haridusvaldkonna taustaanalüüs 2020 andmetega Rapla vallas on kättesaadavad SIIN 

 

Haridusstrateegia väljatöötamine 2021 - 2035

11. märtsil 2021 toimus hariduskomisjoni koosolek, kus viidi läbi Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035 esimene lugemine. Kahe lugemise vahel on kõikidel huvilistel võimalus esitada täiendusettepanekuid aadressil rapla@rapla.ee. Ettepanekute tähtaeg oli 02.04.2021.

* * * * *

27. jaanuaril 2021 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma III koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • vaadati üle haridusstrateegiale koostatud tegevuskava ja anti omapoolne sisend muudatusteks
 • vaadatai üle haridusstrateegiale koostatud mõõdikud ning anti omapoolne sisend muudatusteks.

* * * * *

10. detsembril 2020 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma II koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • vaadati üle laekunud muudatusettepanekud esmasele visiooni ja meeteme dokumendile
 • lisati juhtrühma poolsed täiendused haridusstrateegia visooni- meetmedokumendile.

* * * * *

20. novembril 2020 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • tehti kokkuvõte 4. novembri visiooniseminarilt laekunud ideedest ja ettepanekustest
 • tutvuti ning arutleti eelmise punkti materjalide analüüsil koostatud esmase visiooni ja meetmete üle.

* * * * *

4. novembril 2020 toimus Rapla Kultuurikeskuses Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035 avalik visiooniseminar.

 • Seminaril esitatud ettekandega Rapla valla hardiusvaldkonnast 2020 saad tutvuda SIIN
 • Seminaril kogutud sisendite memo on kättesaadav SIIN

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA